Jak wyglądają zajęcia teoretyczne kursu na prawo jazdy?

Jak wyglądają zajęcia teoretyczne kursu na prawo jazdy?

Kierowanie samochodem daje każdemu z nasz dużą niezależność oraz pozwala na swobodne przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Używanie własnego auta ułatwia również wykonywanie wszystkich codziennych czynności, zwłaszcza w przypadku osób, które zamieszkują tereny z niezbyt rozwiniętą siecią komunikacji miejskiej. Posiadanie prawa jazdy zwiększa też możliwości zdobycia interesującej pracy, ponieważ jest ono nierzadko wymagane jako uzupełnienie innych kompetencji potencjalnego pracownika. Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest ukończenie kursu, podczas którego bierzemy udział w zajęciach teoretycznych oraz jesteśmy szkoleni podczas zajęć praktycznych, na placu manewrowym i podczas jazd w normalnym ruchu ulicznym.

W jakiej formie mogą odbywać się zajęcia teoretyczne?

Część teoretyczna obejmuje wykłady dotyczące teorii związanej z wyjaśnieniem zasad prowadzenia oraz obsługi samochodu, jak i wyjaśnia przepisy ruchu drogowego. Na zajęcia teoretyczne przypada 30 godzin, w zakresach których wchodzi również część dotycząca teorii i praktyki udzielania pierwszej pomocy. Część teoretyczna kursu na prawo jazdy może być prowadzona w różnorodnych trybach. Możliwe są kursy normalne, jak i przyspieszone, podczas których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Natomiast organizowane są także kursy dla osób, które niestety nie dysponują dużą ilością czasu i wtedy spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Możliwe są również kursy z zajęciami odbywającymi się zgodnie z indywidualnie ustalanym rozkładem.

Oferta Automobilklub Polski

Szkoła prawa jazdy w Warszawie, która zalicza się do szeroko polecanych OSK to z pewnością Automobilklub Polski. Automobilklub Polski oferuje wszystkim zainteresowanym zdobycie uprawnień kategorii A, A1, A2, B, B+E, C, C+E oraz D. Sprawdź naszą ofertę na www.automobilklubpolski.pl.